Klimasats-prosjekt

Ellastesykler i Sandefjord kommune

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 53 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: