Klimasats-prosjekt

Elsykkel/ellastesykkel og sykkelhotell i Frogn

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: