Klimasats-prosjekt

Elsykkelprosjekt i Lillehammer

Fylke: Innlandet (N)
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 62 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: