Klimasats-prosjekt

Elsykkelprosjekt i Lillehammer

Prosjektnavn: Elsykkelprosjekt i Lillehammer
Fylke: Innlandet (N)
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 62 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel