Klimasats-prosjekt

Elsyklar til kommunalt tilsette – drift og utlån

Fylke: Vestland
Søker: KVINNHERAD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Apr 2021
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kvinnherad kommune har kjøpt inn ti elsykler og to lastesykler som lånes ut til ansatte i kommunen, blant annet hjemmetjenesten.

Kommunen opplever at engasjementet og interessen for å låne elsyklene er stor. Til tross for at prosjektet ble gjennomført under pandemien, og med mye hjemmekontor, har de fleste syklene vært utleid mesteparten av tiden. Det er har også vært lange ventelister i perioder.

Det tar tid å administrere og følge opp sykkelutlånet, så kommunen har inngått en avtale med en lokal forhandler som tar seg av service og reparasjoner. Dette har fungert godt, og til tross for noen utfordringer, ønsker kommunen å videreføre ordningen sånn at flere kan få testet elsykler.

Elsykkel som klimatiltak

Elmotoren øker rekkevidden til sykkelen, og øker sannsynligheten for at den kan erstatte bilen. Transportøkonomisk institutt (TØI) har undersøkt klimaeffekten av elsykler, og fant at de har en god effekt. Ved å låne og bruke elsykler i jobb, motiverer det mange til å skaffe egen elsykkel. Private elsykler kan erstatte en vesentlig del av bilkjøringen.

Veileder: Satse på elsykkel

Denne veilederen gir tips til hvordan dere kan bruke elsykler som klimatiltak, både internt i kommunen eller fylkeskommunen, og for innbyggerene. Det er også eksempler på tiltak og hvordan de kan gjennomføres.