Klimasats-prosjekt

Elvarebil

Fylke: Akershus
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Okt 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: