Klimasats-prosjekt

Elbil med tilhørende ladepunkt

Fylke: Finnmark
Søker: VARDØ KOMMUNE
Tilskudd: 110 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: