Klimasats-prosjekt

Elbil med tilhørende ladepunkt

Prosjektnavn: Elbil med tilhørende ladepunkt
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: VARDØ KOMMUNE
Tilskudd: 110 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy