Klimasats-prosjekt

Elbilar og ladepunkt for teknisk etat

Prosjektnavn: Elbilar og ladepunkt for teknisk etat
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: STORDAL KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Stordal kommune har erstattet to dieseldrevne varebiler med elvarebiler og etablert to doble ladepunkter.

Relevante lenker