Klimasats-prosjekt

Elbilar og ladepunkt for teknisk etat

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: STORDAL KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Stordal kommune har erstattet to dieseldrevne varebiler med elvarebiler og etablert to doble ladepunkter.

Relevante lenker