Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av rutebusser

Prosjektnavn: Elektrifisering av rutebusser
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport

Rogaland fylkeskommune har bedt om elektriske busser i bussanbud for rutebusser i Ryfylke Sør.

I 2021 er 17 elektriske bybusser i drift. Bussene blir ladet på depot på Raglamyr, der det er laget 17 oppstillingsplasser med separate tilkoblingspunkt for hver elbuss.

Utelukkende positive erfaringer 

Erfaringene etter omlag 27 måneders drift er utelukkende positive, i følge fylkeskommunen. Elbussene har fungert som de skulle, og har ikke hatt flere oppstartsproblemer enn nye dieselbusser har.

Rogaland fylkeskommune delegerte ansvaret for anskaffelsen av ladeinfrastrukturen til operatøren, og det har fungert godt. På den måten ble ladeanleggets kapasitet tilpasset elbussenes ladebehov.

Viktig med gode og lokale serviceavtaler

En viktig grunn til at elbussene har fungert godt, er at operatøren har stilt tydelige krav til bussleverandøren om en god service- og vedlikeholdsavtale lokalt. På den måten har små og store tekniske problemer blitt håndtert så snart de oppstod, uten nevneverdige driftsforstyrrelser.

Relevante lenker