Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av varetransport

Prosjektnavn: Elektrifisering av varetransport
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Tromsø kommune har kjøpt inn 22 elektriske varebiler, og beregner å spare nesten 32 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Stadig bedre utvalg i varebiler

Tilbakemeldingene på elvarebilene har vært noe blandet, men blitt bedre over tid.

På den ene siden har kapasitet, komfort og fremkommelighet på vinterføre vært noe dårligere i de elektriske varebilene sammenliknet med de fossile, men det har blitt bedre bare fra 2019 til 2022. På den andre siden er det mindre støy og kostnader med de elektriske varebilene.

Samarbeid mellom enheter i kommunen

Gjennom prosjektet har det blitt et godt samarbeid mellom enheten for klima, miljø og landbruk, og enhetene for drift og forvaltning. 

Ladeinfrastruktur er nødvendig

En viktig suksessfaktor for å gå fra fossile til elektriske varebiler har vært tilstrekkelig ladeinfrastruktur. Kommunen har siden 2019 etablert over 100 ladepunkter, og har også fått Klimasats-støtte til det.

Relevante lenker