Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av varetransport

Prosjektnavn: Elektrifisering av varetransport
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Tromsø kommune har fått støtte til anskaffelse av 22 elektriske varebiler.