Klimasats-prosjekt

Elektrisk avfallsbil i Trondheim Kommune

Prosjektnavn: Elektrisk avfallsbil i Trondheim Kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 148 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Maskiner og kjøretøy

Trondheim kommune har anskaffet en elektrisk avfallsbil som skal betjene kommunale avfallsdunker. Prosjektet er tilknyttet Klimsats-prosjekt 19S21F9F Redusert avfallstransport med smarte søppeldunker.

Kommunen kan bytte ut en fossil renovasjonsbil da den samtidig er i gang med å ersatte mange avfallsbeholdere med en smart type som komprimerer avfallet og varsler når det er tømmebehov.