Klimasats-prosjekt

Elektrisk avfallsbil i Trondheim Kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 148 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2019 - Sep 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune ønsker å kutte klimagassutslippene fra avfallshåndteringen, og har kjøpt en elektrisk avfallsbil. Kommunen estimerer å kutte utslippene med over 20 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Erfaringer med elektrisk avfallsbil

Den elektriske avfallsbilen gir mindre støy og sjåførene har positiv erfaring med å kjøre den. Imidlertid har avfallsbilen hatt en del driftsproblemer. Kommunen råder andre kommuner til å ha en serviceavtale avtalefestet før anskaffelse av en elektrisk avfallsbil. Det gjør det lettere å få service ved driftsproblemer. 

Smarte søppeldunker

Kommunen jobber også med å bytte ut søppeldunkene med smarte varianter som komprimerer avfall og signaliserer når de er fulle.