Klimasats-prosjekt

Elektrisk bil til parkdrift

Prosjektnavn: Elektrisk bil til parkdrift
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 63 750
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy