Klimasats-prosjekt

Elektrisk bil til parkdrift

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 63 750
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: