Klimasats-prosjekt

Elektrisk feiebil

Prosjektnavn: Elektrisk feiebil
Fylke: Vestland (N)
Søker: SVEIO KOMMUNE
Tilskudd: 695 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Kommunen fikk støtte til å kjøpe inn en feiebil. Underveis vurderte kommunen at den fikk mer nytte av en elektrisk hjullaster med et feieaggregat og gjennomførte anskaffelsen. Kommunen er svært fornøyd med endringen og den gjør at kommunen reduserer både utslipp og kostnader ved flere oppgaver. Hjullasteren kan brukes til flere oppgaver enn feiing; den kan brøyte, strø og frakte material.