Klimasats-prosjekt

Elektrisk varebil

Fylke: Innlandet
Søker: TYNSET KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Okt 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: