Klimasats-prosjekt

Elektriske Filipstad

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 2 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Lade annet, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bymiljøetaten i Oslo kommune har sammen med Statens vegvesen og Ruter etablert Norges største omlastingssenter for elektrisk varetransport på Filipstad. Prosjektet er en del av Oslo City Hub.

Utviklet i flere trinn

Oslo City Hub har blitt utviklet og utvidet i flere trinn. Etter at det tredje og siste trinnet sto ferdig i august 2021, er det i tillegg til omlastingssenteret etablert ladeinfrastruktur for elektriske:

  • lastebiler (8 og 16 tonn)
  • sykler og lastesykler
  • bildelingsbiler

Fremover vil det også etableres flere ladere, blant annet tre lynladere for laste- og varebiler, og en ny hurtigladestasjon.

Utslippsfri levering

Både DHL og Posten Bring har etablert hver sin hub for elektriske varebiler på Filipstad. Innen utgangen av 2022 vil det sikre at flere tusen pakker leveres utslippsfritt i Oslo hver dag.

Erfaringer og tips

Kommunen har svært gode erfaringer fra prosjektet. Dette er et av verdens første mobilitetspunkt for elektriske lastebiler, og interessen har vært formidabel. Området har blant annet fått besøk av et stort antall delegasjoner fra inn- og utland. Noen tips for å lykkes med et slikt prosjekt er:

  • Tett samarbeid med transportørene og deres største kunder.
  • Tett samarbeid med andre kommunale etater og Statens Vegvesen.
  • En helhetlig tilnærming med ulike transportmidler som elvarebil, elbildeling, elsykkel osv.
  • Tilrettelegge for sambruk, og dermed forsvare og bidra til å optimalisere investeringskostnader.
Relevante lenker