Klimasats-prosjekt

Elektriske hjullastere til kultursektoren

Fylke: Akershus
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Lillestrøm kommune, tidligere Skedsmo kommune, har kjøpt en elektrisk hjullaster og en elektrisk sitteklipper til bruk i gravplassforvaltningen.

Kutter utslippene med flere tonn

Kommunen har anslått at utskiftningen gir en årlig utslippsreduksjon på 4 tonn CO2-ekvivalenter for hjullasteren, og 5,8 tonn CO2-ekvivalenter for sitteklipperen. Utslippsreduksjonene er beregnet med utgangspunkt i drivstofforbruket til maskinene som ble erstattet.  

Inspirasjon for andre

I tillegg til å redusere utslippene fra egen drift, ønsker Lillestrøm kommune å inspirere andre gravplassforvaltere i Norge til å få en mer klimavennlig maskinpark.

Relevante lenker