Klimasats-prosjekt

Elektriske biler og ladestasjoner

Prosjektnavn: Elektriske biler og ladestasjoner
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER BYGGDRIFT KF
Tilskudd: 704 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy

Stavanger Byggdrift KF har anskaffet to elektrisk varebil og etablert seks ladepunkter for bruk i kommunal tjeneste.

Relevante lenker