Klimasats-prosjekt

Elektriske biler og ladestasjoner

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER BYGGDRIFT KF
Tilskudd: 704 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger Byggdrift KF har anskaffet to elektrisk varebil og etablert seks ladepunkter for bruk i kommunal tjeneste.

Relevante lenker