Klimasats-prosjekt

Ellastesykkel på Gjøvik

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 61 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jun 2021
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gjøvik kommune har kjøpt inn to elektriske lastesykler som har blitt lånt ut til innbyggerne. Syklene har stort sett vært utlånt i hele utlånsperioden.

Stor interesse for elsykler

Kommunen melder at erfaringene med prosjektet er utelukkende positive. Det har vært stor interesse for å låne syklene, og lånetakerne har gitt positive tilbakemeldinger.

Flere av de som lånte sykkel sa at de ville teste elektrisk lastesykkel før de eventuelt kjøper en selv. Noen svarte også at de etter å ha prøvd kommunens sykkel, har blitt inspirert til å gå til anskaffelse av en egen lastesykkel.

Relevante lenker