Klimasats-prosjekt

Ellastesykkel på Gjøvik

Prosjektnavn: Ellastesykkel på Gjøvik
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 61 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel

Gjøvik kommune har kjøpt inn to elektriske lastesykler som har blitt lånt ut til innbyggerne. Syklene har stort sett vært utlånt i hele utlånsperioden.

Stor interesse for elsykler

Kommunen melder at erfaringene med prosjektet er utelukkende positive. Det har vært stor interesse for å låne syklene, og lånetakerne har gitt positive tilbakemeldinger.

Flere av de som lånte sykkel sa at de ville teste elektrisk lastesykkel før de eventuelt kjøper en selv. Noen svarte også at de etter å ha prøvd kommunens sykkel, har blitt inspirert til å gå til anskaffelse av en egen lastesykkel.

Relevante lenker