Klimasats-prosjekt

Elsykler i hjemmetjenesten

Fylke: Finnmark
Søker: SØR-VARANGER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Avlyst
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: