Klimasats-prosjekt

Elsykler i kommunal tjeneste

Fylke: Innlandet
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 155 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: