Klimasats-prosjekt

Elsykler i kommunal tjeneste

Prosjektnavn: Elsykler i kommunal tjeneste
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 155 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel