Klimasats-prosjekt

Elsykler til transport i kommunal tjeneste

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Feb 2022
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: