Klimasats-prosjekt

Elvarebiler, bilogasslastebil og eltruck

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 567 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Apr 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: