Klimasats-prosjekt

Enda flere ladepunkter og ladbare biler i Våler

Prosjektnavn: Enda flere ladepunkter og ladbare biler i Våler
Fylke: Viken (N)
Søker: VÅLER KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler