Klimasats-prosjekt

Enda flere ladepunkter og ladbare biler i Våler

Fylke: Østfold
Søker: VÅLER KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: