Klimasats-prosjekt

Energi og klima i Sør-Østerdal

Fylke: Innlandet
Søker: REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: