Klimasats-prosjekt

Etablering av hurtigladestasjon ved taxisentralar

Prosjektnavn: Etablering av hurtigladestasjon ved taxisentralar
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 3 260 750
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Drosjer, Lade annet

Vestland fylkeskommune, tidligere Hordaland, har etablert ladetilbud ved tre drosjesentraler.

Fylkeskommunen skulle etablere hurtigladere ved fire sentraler i Bergensområdet. Av ulike grunner ble det endringer i prosjektet, og det ble etablert en kombinasjon av normal- og hurtigladere ved en sentral, og normalladere ved to sentraler.

Relevante lenker