Klimasats-prosjekt

Etablering av hurtigladestasjon ved taxisentralar

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 3 260 750
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Mar 2022
Type tiltak: Drosjer, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune, tidligere Hordaland, har etablert ladetilbud ved tre drosjesentraler.

Fylkeskommunen skulle etablere hurtigladere ved fire sentraler i Bergensområdet. Av ulike grunner ble det endringer i prosjektet, og det ble etablert en kombinasjon av normal- og hurtigladere ved en sentral, og normalladere ved to sentraler.

Relevante lenker