Klimasats-prosjekt

Etablering av ladeinfrastruktur i Nordland

Prosjektnavn: Etablering av ladeinfrastruktur i Nordland
Fylke: Nordland (N)
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet

Nordland fylkeskommune skulle styrke sin rolle som pådriver for elektrisk mobilitet i regionen. Prosjektet ble dessverre ikke gjennomført.