Klimasats-prosjekt

Etablering av ladeinfrastruktur i Nordland

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Nordland fylkeskommune skulle styrke sin rolle som pådriver for elektrisk mobilitet i regionen. Prosjektet ble dessverre ikke gjennomført.