Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkter ved Gol helsetun

Fylke: Buskerud
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 65 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: