Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkter ved Gol helsetun

Prosjektnavn: Etablering av ladepunkter ved Gol helsetun
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 65 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler