Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkter for drosjenæringen

Prosjektnavn: Etablering av ladepunkter for drosjenæringen
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Drosjer

Trondheim kommune har kartlagt drosjenæringens behov for lading, både med tanke på plassering av ladere og hvilke type ladere næringen trenger. Tilbakemeldingen fra næringen var at behovet for hurtig- og lynladere var størst.

Med utgangspunkt i kartleggingen har kommunen derfor etablert lynlader på Leutenhaven og hurtiglader i Losgata. Det er færre ladere enn det kommunen ønsket i utgangspunktet, men tilbudet ble av høyere kvalitet og bedre tilpasset bransjens behov.

Krav om nullutslippstaxier

Få av drosjene i Trondheim er elektriske, men det forventes en gradvis opptrapping av antall nullutslippsbiler frem mot 2023 når Trøndelag Fylkeskommune sitt krav om nullutslippstaxier trer i kraft.