Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkter ved Lillehammer rådhus

Prosjektnavn: Etablering av ladepunkter ved Lillehammer rådhus
Fylke: Innlandet (N)
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler