Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkter ved Lillehammer rådhus

Fylke: Innlandet
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: