Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner for tjenestebiler

Fylke: Akershus
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: