Klimasats-prosjekt

Fjellungdommen i klimaskiftet

Fylke: Innlandet
Søker: TYNSET KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jul 2020
Type tiltak: Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Masterplan for "Fjellungdom i klimaskiftet" med detaljerte aktiviteter i tre år er utarbeidet. Samarbeidsavtale med UE Innlandet er inngått og alle arrangementer er gjennomført. Alle målene om å engasjere ungdom og bevisstgjøre både dem og voksne er nådd, og engasjementet er stort. Ungdomsrådet for Fjellregionen vil fortsatt ha klima som et hovedarbeidsområde sammen med inkludering.