Klimasats-prosjekt

Flotmyr – grønn bydel, grønn by

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Haugesund kommune skal bygge ut en ny bydel og ønsker å utrede fremtidsrettede og klimavennlige energiløsninger.

Basert på resultatene fra utredningen skal kommunen ta utgangspunkt i solenergi og varmepumpeteknologi i den nye bydelen.

Relevante lenker