Klimasats-prosjekt

Flotmyr – grønn bydel, grønn by

Prosjektnavn: Flotmyr – grønn bydel, grønn by
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi

Haugesund kommune skal bygge ut en ny bydel og ønsker å utrede fremtidsrettede og klimavennlige energiløsninger.

Basert på resultatene fra utredningen skal kommunen ta utgangspunkt i solenergi og varmepumpeteknologi i den nye bydelen.

Relevante lenker