Hurtigbåtprogrammet

Førebuing av elektrifisering bybåtsamband Bergen

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2019 - Feb 2021
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tidligere Hordaland fylkeskommune nå Vestland fylkeskommune har gjennom dette forprosjektet fått avklart hvordan man kan sikre gode kai- og ladeløsninger for bybåtsambandene innenfor gjeldende areal- og kostnadsrammer.

Prosjektet ble gjennomført med bistand fra innleide konsulenter i dialog med nettselskap, kommuner og markedsaktører, og har ressultert i fire rapporter.

Utarbeidede rapporter:

 • Elektriske bybåter i Bergen
  • Utført en vurdering av infrastruktur og tiltak for å kunne elektrifisere sambandet til Askøy og vurdering av sambandet til Nordhordland. Videre er det gjort en kostnadsberegning av forskjellige kombinasjoner av ladesteder og type ladeinfrastruktur for hurtiglading og saktelading (nattlading) av hurtigbåter.
 • Bergen - Knarvik: Reduksjon av utslipp ved bruk av hybrid
  • Ser på hva man kan oppnå med hybridløsning for hurtigbåten mellom Knarvik/Frekhaug.
 • Kaier på Kleppestø
  • Rapporten viser ideer til mulige kailøsninger og gir et grovt kostnadsestimat.
 • Energiforsyning til Strandkaien
  • Gir en oversikt over tilgjengelige energimengder som kan leveres til Strandkaien og kostnader for fremføring.