Klimasats-prosjekt

Fornybare energikilder for landbruksbygg

Fylke: Innlandet
Søker: STANGE KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2020
Type tiltak: Energi, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Landbrukskontorene for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har gjennomført et prosjekt for å fremme bruk av fornybare energikilder i landbruksbygg. Hensikten med prosjektet var å gi gårdbrukerne innblikk i muligheter for bruk av fornybar energi og klimavennlige materialer i landbruksbygg.

Seminarer

Det ble avholdt flere seminarer som blant annet gikk i detalj på flere former for fornybar energi:

  • solenergi
  • bioenergi
  • jord-/bergvarme
  • biogass

Gårdbrukerne hadde dermed mulighet til å lære mer om den fornybare energikilden som er mest relevant for sin produksjon og sitt gårdsbruk. Det ble også gitt informasjon om finansieringskilder.

Utfasing av oljefyring

Bruk av oljefyring i driftsbygg i landbruket skal fases ut innen 1. januar 2025. Gjennom dette prosjektet har kommunene tatt en veileder- og pådriverrolle med hensyn til bruk av fornybare energikilder i lokale landbruksbygg.

Relevante lenker