Klimasats-prosjekt

Forprosjekt biogassanlegg HR

Fylke: Buskerud
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: