Klimasats-prosjekt

Forprosjekt etablering av biogassanlegg i Sømna

Prosjektnavn: Forprosjekt etablering av biogassanlegg i Sømna
Fylke: Nordland (N)
Søker: SØMNA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt