Klimasats-prosjekt

Forprosjekt etablering av biogassanlegg i Sømna

Fylke: Nordland
Søker: SØMNA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: