Klimasats-prosjekt

Forprosjekt for utslippsfrie ferjer i Arendal

Prosjektnavn: Forprosjekt for utslippsfrie ferjer i Arendal
Fylke: Agder (N)
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger