Klimasats-prosjekt

Forprosjekt grønne innkjøp i Rana kommune

Prosjektnavn: Forprosjekt grønne innkjøp i Rana kommune
Fylke: Nordland (N)
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser

Rana kommune har kartlagt muligheter og barrierer for å få et system for klimavennlige innkjøp. Gjennom prosjektet har kommunen funnet ut at klimabudsjett, klimaregnskap og grønne anskaffelser kan sees i sammenheng, og at det gjør det mulig å identifisere og prioritere utslippskutt.

Erfaringer

Kommunen har innhentet erfaringer og regelverk fra Oslo og Trondheim kommune, og ønsker å justere eget kommunalt lovverk. Det har også være løpende kontakt med Hamar kommune om erfaringer ved anskaffelse og bruk av kommunale elbiler.

Som et delresultat av prosjektet, og etter god dialog med hjemmetjenesten, vil det høsten 2020 jobbes med å anskaffe elbiler til hjemmetjenesten i kommunen.

Relevante lenker