Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimavennleg skulebygg og helsehus

Fylke: Buskerud
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Des 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: