Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimavennleg skulebygg og helsehus

Prosjektnavn: Forprosjekt klimavennleg skulebygg og helsehus
Fylke: Viken (N)
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt