Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimavennlig fartøy

Prosjektnavn: Forprosjekt klimavennlig fartøy
Fylke: Nordland (N)
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger

Nordland fylkeskommune skulle lage kravspesifikasjon for en ny utslippsfri passasjerbåt på Reinefjorden. Prosjektet ble dessverre avlyst.