Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimavennlig fartøy

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Avlyst
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Nordland fylkeskommune skulle lage kravspesifikasjon for en ny utslippsfri passasjerbåt på Reinefjorden. Prosjektet ble dessverre avlyst.