Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimavennlig fartøy

Fylke: Nordland (N)
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jan 0001
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Nordland fylkeskommune skulle lage kravspesifikasjon for en ny utslippsfri passasjerbåt på Reinefjorden. Prosjektet ble dessverre avlyst.