Klimasats-prosjekt

Forprosjekt oppgradering Lægreid skule

Fylke: Vestland
Søker: EIDFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: