Klimasats-prosjekt

Forprosjekt oppgradering Lægreid skule

Prosjektnavn: Forprosjekt oppgradering Lægreid skule
Fylke: Vestland (N)
Søker: EIDFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt