Klimasats-prosjekt

Forprosjekt Smart mobilitet

Fylke: Nordland
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2019 - Jan 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Rana kommune ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport, og har kartlagt barrierer og muligheter for smartere mobilitet ved en rekke virksomheter.

I tillegg til kartleggingen i form av spørreundersøkelser og intervjuer, ble det gjennomført et sykkelprosjekt der deltakerne syklet til og fra jobb i tre måneder. Det var planlagt et seminar om klimavennlig mobilitet, men det ble erstattet med mediakampanjer.

Resultater og erfaringer

  • Flere bedrifter i kommunen ønsker å redusere utslipp, blant annet ved å bytte ut fossile biler med elbiler og etablere ladestasjoner.
  • Sykkelprosjektet gikk fra juni til oktober, og tilbakemeldingene fra deltakerne var positive. Flere pekte på at lange avstander og helårssykling er utfordrende, og at det må tilrettelegges med flere sykkelruter i kommunen.
  • Tiendeklassingene på Rana ungdomsskole har bidratt med flere gode innspill, blant annet til kollektivtilbudet. Kommunen skal samarbeide med Nordland fylkeskommune for å forbedre kollektivtrafikken.
  • Restriktive virkemidler som parkeringsavgift i sentrum er viktige, men mer omstridte tiltak.
Relevante lenker