Klimasats-prosjekt

Forprosjekt til allaktivitetshus og barnehage

Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jan 0001
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Horten kommune skulle utrede klimatiltak i et allaktivitetshus og barnehage. Prosjektet ble utsatt, og pengene har derfor blitt frigitt til andre formål.

Relevante lenker