Hurtigbåtprogrammet

Forprosjekt utslippsfritt hurtigbåtanbud

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 182 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2019 - Jun 2021
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennom forprosjektet på utslippsfritt hurtigbåtanbud fått utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som viser mulighetene for å etterspørre utslippsfri hurtigbåtdrift på de eksisterende sambandene i fylket.

Forprosjektet har konkludert med at det finnes gode muligheter for drift uten
klimagassutslipp for to av sambandene:

  • Ålesund - Langevågen
  • Hareid - Valderøy - Ålesund