Klimasats-prosjekt

Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Tromsø

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tromsø kommune ønsket å kartlegge muligheten for om de kan kreve fossilfrie bygge- og anleggsplasser, og har holdt en dialogkonferanse med entreprenører og andre i byggebransjen. Kommunen har også utredet tiltak for klimagassreduksjoner på bygge- og anleggsplasser, og har begynt arbeidet med å utvikle kontraktsunderlag.

To av de viktigste resultatene har vært etableringen av dialog med bransjen og den økte oppmerksomheten i kommunen rundt energibruk og klimagassutslipp i byggeprosjekter.

Relevante lenker