Klimasats-prosjekt

Fossilfritt landbruk 2030 – klima og bærekraft

Fylke: Akershus
Søker: HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE, AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Viken fylkeskommune har investert i en rekke klimavennlige maskiner og utstyr i landbruksopplæringen ved Hvam videregående skole. Skolen er en naturbruksskole med stor jordbruksproduksjon og et eget programfag innen energi og miljøfag. Skolen ønsker å være en eksempelarena for kunnskapsutvikling innen lavutslippsløsninger for landbruket.

Skolen har kjøpt GPS-utstyr til åtte av skolens traktorer og nitrogen-sensorer. Utstyret skal brukes i opplæring i presisjonslandbruk som vil bidra til mindre bruk av mineralgjødsel, kalk og plantevernmidler. GPS-styring vil kunne gi 10 % mindre kjøring.

Anleggsgartnerne har fått to nye John Deere Gatorer med ladestasjoner som har redusert bruken av traktorer i gartnerfaget og i grønnsaksproduksjon.

Nye Tenstart simulatorer til bruk i kjøreopplæring av anleggsmaskiner har ført til reduksjon av dieselforbruk i undervisningen. 

Til slutt fikk skolen støtte til å kjøpe inn en ni-seters elektrisk minibuss som skal brukes til elevtransport.

Relevante lenker