Klimasats-prosjekt

Fra ambisiøse mål til realisering i prosjekt

Prosjektnavn: Fra ambisiøse mål til realisering i prosjekt
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lørenskog kommune har laget en veileder for å strukture klima- og miljøarbeidet i bygge- og anleggsprosjekter. Veilederen beskriver blant annet hvordan man kan sette gode klimakrav og hvordan man gjør klimagassberegninger.

Ved å ha en felles metodikk for alle kommunale byggeprosjekter vil klimatiltak kunne inkluderes på en systematisk og ressurseffektiv måte. Veilederen bistår prosjektlederen gjennom de ulike fasene i prosjektet og vil sikre at klimagassutslippene reduseres.