Klimasats-prosjekt

Fra kunnskap til handling i offentlige innkjøp

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 145 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rogaland fylkeskommune ønsker å hjelpe kommunene med å sette klimakrav i anskaffelser. I prosjektet har fylkeskommunen snakket med kommuner og markedet for å kartlegge barrierer for grønne innkjøp.

Erfaringer

Gjennom møter med blant annet ordførere, innkjøpsavdelinger og utvalgte næringsaktører ble det klart at det i hovedsak er strukturer og systemer som hemmer utviklingen av grønne offentlige anskaffelser. 

Markedet er modent for å levere grønne løsninger, men de største kommunene mangler strukturell støtte, og de minste kommunene har også behov for kunnskap om grønne anskaffelser.

Relevante lenker