Klimasats-prosjekt

Framtidas ungdomsskole – utslippsreduksjon på bygg

Fylke: Telemark
Søker: BAMBLE KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Mar 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bamble kommune har bygd en ny skole med flere haller i klimavennlige materialer, blant annet lavkarbonbetong klasse A og massivtre. Det har også blitt brukt elektriske tårnkraner og bergvarme til oppvarming av byggene på byggeplassen.

Klimavennlige materialer halverte utslippene

Det er brukt mye trevirke og lavkarbonbetong klasse A i byggene. Klimagassutslipp fra materialbruk er beregnet til å være 2051 tonn CO2e, eller en reduksjon på 51% sammenliknet med referansebygg.

Klimatiltak på byggeplassen

Reduksjon av klimagassutslipp på byggeplassen ble oppnådd gjennom utvidet bruk av elektrisk tårnkran. I byggeperioden ble en brønnpark brukt til byggvarme istedet for fossil oppvarming. Tiltakene på byggeplassen gir en klimagassreduksjon på 67 tonn CO2e.

Erfaringer

Kommunen oppgir at den viktigste erfaringen er riktig kompetanse til riktig tid. Det gjør det mulig å få veldig miljøvennlige bygg uten for høye merkostnader. Kommunen mener også det er svært viktig at Klimasats gir støtte til forprosjekter så man kan hente inn miljøkompetanse i den aller tidligste fasen.

En rekke utdypende erfaringer er gitt i rapporten fra kommunen og fra miljørådgiver i prosjektet, WSP. 

Relevante lenker