Klimasats-prosjekt

Frøya helse- og omsorgssenter – klimavennlig bygg

Prosjektnavn: Frøya helse- og omsorgssenter – klimavennlig bygg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: FRØYA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt