Klimasats-prosjekt

Frøya helse- og omsorgssenter – klimavennlig bygg

Fylke: Trøndelag
Søker: FRØYA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: