Klimasats-prosjekt

Fylkeskommunalt Hydrogennettverk

Prosjektnavn: Fylkeskommunalt Hydrogennettverk
Fylke: Viken (N)
Søker: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hydrogen, Nettverk