Klimasats-prosjekt

Fylkeskommunalt Hydrogennettverk

Fylke: Akershus
Søker: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Hydrogen, Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: